Застосування біологічно активної добавки Многолєт фірми АртЛайф у геріатричних хворих в період хірургічного лікування.

Д.І. МАЛІКОВ, Е.А. БОЙКО, Обласна клінічна лікарня, м. Кемерово
За даними зарубіжних авторів, недостатнє харчування істотно погіршує перебіг післяопераційного періоду і обумовлює підвищений ризик ускладнень. С.Р. Jamieson і співавт. (1997) повідомили, що оптимізація харчування хірургічних хворих призводить до поліпшення показників функціонального статусу і якості життя. Важливу роль у механізмах загальної адаптації до операційної травми відіграють процеси окисного метаболізму, багато в чому залежать від надходження антиоксидантів (АТ) з їжею.
Вивчено антиоксидантний статус плазми 122 геріатричних хворих, оперованих з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози (51%), злоякісних новоутворень нирок (14%), сечового міхура (27%), простати (4%), інших захворювань сечостатевої системи (4%). У плазмі визначалися показники ферментного і неферментного ланок антиоксидантного захисту: активність супероксиддисмутази (СОД) і каталази, концентрація альфа-токоферолу, а також концентрація продуктів ліпопероксидації - ТБК-реактивних продуктів (ТБК-рп). Забір крові проводився безпосередньо перед операцією, на перші, п'яті і десяту добу після операції, вранці натщесерце.
Хворі контрольної групи (41 пацієнт) перебували на звичайному харчовому раціоні. Вихідна концентрація ТБК-рп складе 2,50 ± 0,36 нмоль / мл, активність СОД -21,63 ± 4,21%, каталази - 3,82 ± 1,09%. Характерними змінами в окислювально-антиокислювальної системі плазми з'явилися тенденція до підвищення концентрації ТБК-рп в першу добу після операції на 16%, зменшується до 10-ї доби до 1,06 ± 0,33 нмоль / мл (в 2,4 рази) і поступове зменшення активності ферментних систем. Максимальна активність СОД зареєстрована на п'яту добу - 28,58 ± 4,88% (132% доопераці-онного рівня), до десятих діб активність ферменту знизилася відповідно до 80% вихідного рівня. Активність каталази після операції поступово знизилася на 26%.
Хворі основної групи (81 осіб) додатково до їжі брали біологічно активну добавку Многолєт виробництва компанії Артлайф. Препарат містить рослинний комплекс протизапальної дії, а також натуральні АТ: вітамін С, біофлавоноїди лимона, рутин, кверцетин, убіхінон, глутатіон, СОД, натрію селеніт у фізіологічних дозах.
БАД Арт лайф Многолєт має реєстраційне посвідчення № 002940 центру гігієнічної сертифікації харчової продукції при Інституті харчування РАМН і рекомендована для реалізації населенню. Препарат призначався за 4-5 діб до операції, і після операції з дня призначення дієти № 0 по 2 таблетки 2 рази на день з їжею. Обгрунтуванням застосування БАД такого складу з'явився дефіцит багатьох природних АТ у харчуванні хворих. Так, вивчення фактичного живлення 500 хірургічних хворих, проведене нами в 2001-2002 рр.. на базі Кемеровської обласної клінічної лікарні, виявило глибокий дисбаланс в споживанні природних АТ. На тлі високого рівня споживання вітаміну Е (133%) забезпеченість раціону вітаміном С склала 100%, вітаміном А - 55%, бета-каротином -28% (з урахуванням 50% засвоюваності), марганцем - 80%, цинком - 56%, селеном - 20% від рекомендованих норм споживання. Збагачення харчового раціону хворих аліментарними АТ істотно поліпшило показники системи антиоксидантного захисту організму в післяопераційному періоді. При практично однакових передопераційних показниках в обох групах у хворих основної групи після операції спостерігалося поступове зменшення концентрації ТБК-рп і висока активність ферментів протягом всього післяопераційного періоду. До десяти діб після операції активність СОД склала 26,88 ± 3,36%, в контрольній відповідно - 17,27 ± 2,12%; активність каталази на п'яту після операції добу склала 5,30 ± 1,56% і 3,22 ± 1,46%, на десяту добу 5,01 ± 1,27% і 2,84 ± 0,79%; концентрація ТБК-рп до п'ятого добі в основній групі - 1,67 ± 0,36 нмоль / мл (в контрольної - 2,60 ± 0,57 нмоль / мл), досягнувши статистично достовірних відмінностей (р <0,05 і нижче). Концентрація альфа-токоферолу в плазмі практично не змінювалася до і після операції, істотно не відрізняючись у хворих обох груп. Застосування БАД сприяло зменшенню гостроти запальних процесів після операції.
У контрольній групі післяопераційна лихоманка зареєстрована у 66% хворих при середній температурі 37,6 ± 0,4 тривалістю 4,2 ± 3 дні, в основній - у 33% хворих при середній температурі 37,4 ± 0,3 тривалістю 3,0 ± 1,8 дня. На п'яту добу після операції в загальних аналізах крові у хворих основної групи були відсутні юні форми лейкоцитів, на відміну від контрольної групи, і був менш вираженим паличкоядерних зрушення. До десяти діб ШОЕ було нижче в 1,7 рази (р <0,005), ніж у контрольній групі. Концентрація в плазмі білка «гострої фази» церулоплазміну в контрольній групі збільшилася з 297,8 ± 63,2 до 416,1 ± 104,1 до десятих добі. В основній групі концентрація церулоплазміну не змінювалася (253,4 ± 75,5 і 274,2 ± 81,9 відповідно). До п'ятого добі відмінності в концентрації церулоплазміну у хворих контрольної та основної груп стали статистично достовірні (р <0,05).
Таким чином, застосування БАД АРТ ЛАЙФ Многолєт помітно покращує метаболічні процеси в післяопераційному періоді та обгрунтовано в харчуванні геріатричних хворих хірургічного профілю.

Коментарі

ВВЕРХ