Політика якості та безпеки компанії Артлайф

Основні принципи діяльності Компанії Артлайф:

1 персональний зацікавленість і відповідальність вищого керівництва і кожного працівника підприємства за випуск якісної та безпечної продукції.
2 Оновлення асортименту продукції з урахуванням побажань споживачів, змін ринкових тенденцій і наукових розробок. Високий рівень сервісу та інформаційної підтримки споживачів.
3 Створення з боку керівництва умов для усвідомленого залучення працівників компанії в процес управління якістю і безпекою. Висока кваліфікація персоналу компанії, постійне підвищення професіоналізму та реалізація можливостей кожного співробітника.
4 Прагнення до вдосконалення існуючих технологій виробництва з використанням інновацій, сучасного обладнання та прогресивних методів організації діяльності.
5 Управління компанією грунтується на принципах і вимогах міжнародних стандартів ISO 9001:2000 та ISO 22000:2005.
6 побудованих надійних, взаємовигідних, відкритих і чесних партнерських відносин, починаючи від постачальників сировини до кінцевих споживачів продукції.
Усі товари, що випускаються в Компанії Артлайф, проходять перевірку якості та безпеки в акредитованій лабораторії підприємства. На сьогоднішній день Артлайф - єдина компанія в Росії, яка має лабораторію подібного рівня оснащеності, що пройшла акредитацію в системі Держстандарту РФ. Мікробіологічна лабораторія проводить дослідження на всіх етапах виробництва, починаючи з контролю вхідної сировини до кінцевого продукту. Співробітниками лабораторії освоєно понад 1000 методик визначення ідентифікаційних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників. Це, поряд з постійним тестуванням обладнання та персоналу, дозволяє гарантувати виняткову безпеку продуктів.

Політика якості та безпеки компанії Артлайф

Сертифікат реєстрації
Цим засвідчується, що Система Менеджменту та Процеси ТОВ "Артлайф" пройшла оцінку та реєстрацію уповноваженою організацією NQA на відповідність вимогам BS EN ISO 9001: 2000

iso

Сертифікат реєстрації
Цим засвідчується, що Система Менеджменту і Процеси ТОВ "Артлайф" пройшла оцінку та реєстрацію уповноваженою організацією NQA на відповідність вимогам CODEX ALIMENTARIUS.

hasp

ГОСТ Р 52249-2004 - GМР У березні 2008 року компанією Артлайф отримана ліцензія на виробництво лікарських засобів і атестат акредитації на технічну компетентність. Ліцензія та атестат є документальним свідченням відповідності компанії вимогам стандарту ГОСТ Р 52249 - 2004-GМР (організація виробництва і контролю якості лікарських засобів), за яким працюють провідні фармацевтичні виробництва країни.

Цей документ - яскраве свідчення високої якості і безпеки біологічно активних комплексів Артлайф ISO 22000 - 2005.

У серпні 2008 року компанія Артлайф успішно пройшла сертифікаційний аудит на відповідність міжнародним стандартам харчової безпеки ISO 22000 - 2005 «Системи управління безпекою харчових продуктів харчування» як першого міжнародного стандарту із НАССР.

Положення стандарту включають основні вимоги стандарту ISO 9001 - 2000. принципи реалізації методу НАССР, а також вимоги до виробничих підприємств. Сертифікаційна система є доказом того, що у виробника створені всі необхідні умови для стабільного випуску якісної та безпечної продукції, що відповідає чинним в РФ вимогам безпеки.

Коментарі

ВВЕРХ