Результати клінічної апробації біологічно активного комплексу елітної серії «Енергіа»

енергиа

Комплекс «Енергіа» компанії Артлайф завоював велику популярність серед споживачів завдяки тому, що допомагає легко переносити фізичну і розумову навантаження, дає сили жити повним, яскравою, насиченим життям. Нові дані про ефективність цього комплексу дозволяють 
вважати його джерелом додаткової енергії, яка так необхідна людям, які зіткнулися з важкою хворобою - туберкульозом легень.

Автори:
А.В. Мордик, Л.Є. Мальцева, Л.В. Пузирьова, Л.А. Нагібін, Н.В. Хлібовому (ГОУ ВПО Омська державна медична академія)
На сьогоднішньому ринку продуктів для здоров'я біологічно активний комплекс «Енергіа» відрізняється однією з найактивніших антиоксидантних формул. Ефективність підтримки організму цим комплексом підкреслюється 
дослідженням, проведеним в Омській Державної медичної академії. Результати прийому хворими на туберкульоз легень БАД «Енергіа» на тлі основної терапії переконливо показали, що при його прийомі не тільки зменшуються побічні ефекти антибактеріального лікування, але і підвищується ефективність основної терапії. Сучасні соціально-економічні умови створюють грунт для поширення туберкульозної інфекції. При цьому основним методом лікування хворих на туберкульоз, як і раніше залишається хіміотерапія. Ефективність лікування хворих на туберкульоз з 1993 року знизилася на 15 відсотків (за даними літератури). Фахівці пов'язують це негативне явище з ростом питомої ваги деструктивних форм туберкульозу серед хворих, почастішанням випадків первинної і вторинної стійкості мікробактерії туберкульозу до хімпрепарати, високою питомою вагою супутньої патології, а також з вимушеними перерв-вами через побічну дію препаратів або непереносимості їх хворими. Оскільки велике значення як в патогенезі розвитку туберкульозного запалення, так і в механізмі токсичної дії протитуберкульозних препаратів на організм має оксидативний стрес при виснаженні ресурсів антиоксидантного захисту, для оптимізації лікування туберкульозу група лікарів під керівництвом А.В. Мордик і Л.Є. Мальцевої включила до складу комплексної терапії біоактивні комплекс «Енергіа», що містить потужну антиоксидантну формулу - «Цифрол-5». Свою згоду на дослідження дали 40 пацієнтів у віці від 18 до 45 років з уперше виявленим інфільтративним туберкульозом органів дихання у фазі розпаду при збереженні порожнини розпаду на рентгено-томограмах після отримання 60 доз інтенсивної фази хіміотерапії. Всі хворі отримували 4-5 протитуберкульозних препарату (у відповідності зі стандартними режимами хіміотерапії, рекомендованими наказом МОЗ РФ № 109). Пацієнти були розділені на дві групи випадковим чином: перша - основна група з 20 осіб - отримувала, починаючи з третього місяця хіміотерапії, біологічно активний комплекс «Енергіа» по дві таблетки на день протягом двох місяців. Решта 20 осіб склали групу порівняння. Групи були еквівалентні по 
віком, статтю та наявністю супутньої патології. Через два місяці проведеної хіміотерапії в обох групах виявлявся виражений дисбаланс в активності антиоксидантного та прооксидантно систем, що говорило про активацію вільнорадикальних процесів в тканинах організму. Показники, що характеризують діяльність прооксидантно і антиоксидантної систем, були в 4,5-5 разів вище нормальних значень. Після двох місяців прийому комплексу «Енергіа» відзначалося виражене зниження активності прооксидантно системи і відновлення активності антиоксидантної системи. У групі порівняння в ці ж терміни дисбаланс в діяльності систем продовжував зберігатися. У групі пацієнтів, які отримували хіміотерапію туберкульозу без комплексу «Енергіа», через чотири місяці лікування зберігалися симптоми, які свідчать обістощеніі пристосувальних реакцій організму з повним витрачанням резервів, тоді як у групі пацієнтів, що приймали біоактивні комплекс, спостерігалася нормалізація пристосувальних реакцій організму. Крім того, прийом комплексу «Енергіа» дозволяє швидко і м'яко знизити рівень тривоги у хворих на туберкульоз. 
Частота небажаних побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у групах порівняння показана в таблиці.

Таблиця. Види і частота побічних реакцій
на протитуберкульозні препарати у групах порівняння

 

 

 

види реакцій

 1 група (n = 20)

2 група (n = 20)

В первые2 місяці
хіміотерапії
абс.ч. (%)

 На фоні і після
прийому БАД
абс.ч. (%)

 У перші
2 місяці
хіміотерапії
абс.ч. (%)

З 3 місяця
хіміотерапії
до кінця
періоду
спостереження
абс.ч. (%)

 нейротоксичні
реакції

 3 (15%)

 –

  4 (20%)

 –

 кардіотоксичні
реакції

 1 (5%)

 2 (10%) 3 (15%)*

лікарські
гепатити
з підвищенням рівня
трансаміназ

  1 (5%)

 –

  1 (5%)

 3 (15%)*

лікарські
дискінезії ЖВП

 1(5%)

 1 (5%)

 2 (10%)

 2 (10%)

лікарські
гастрити

 2 (10%)

  2 (10%)

   1 (5%)

  3 (15%)

усього токсичних
реакцій

 8 (40%)

 3 (15%)

 10 (50%)

15 (75%)*

* - Достовірність відмінностей у групах порівняння р <0,05

Як випливає з даних таблиці, відмінностей за частотою розвитку побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у перші два місяці хіміотерапії в групах порівняння не було. На тлі прийому комплексу «Енергіа»
вдалося купірувати симптоми раніше розвилися токсичних реакцій на протитуберкульозні препарати і знизити частоту нових. Небажані побічні реакції в групі порівняння розвинулися в 75 відсотках випадків, а
у групі пацієнтів, які отримували комплекс «Енергіа», - в 15 відсотках (p <0,05). Прийом комплексу «Енергіа» дозволяє купірувати і знизити частоту небажаних побічних реакцій щодо ЦНС, серцевої діяльності та функції печінки, що пов'язано, очевидно, з тим, що потужний антиоксидантний комплекс усував підвищену активність вільних радикалів, що лежить в основі названих побічних реакцій. Під впливом комплексу «Енер-
ДПА »формувалася сприятлива тенденція до підвищення ефективності протитуберкульозної терапії, яка відображена на малюнку. Про ефективність терапії судять за двома основними показниками: закриття порожнин в легенях і припинення бактеріовиділення. До кінця періоду спостереження (6 місяців) порожнини розпаду закрилися
у 85 відсотків хворих в першій групі і у 65 відсотків хворих у другій групі, бактеріовиділення припинилося у 95 відсотків пацієнтів у першій групі і у 80 відсотків у другій.

Висновок
Таким чином, призначення комплексу «Енергіа» пацієнтам з туберкульозом легень наочно продемонструвало
антиоксидантну активність комплексу, яка надала захисну дію, знизивши рівень побічних реакцій з
боку найважливіших органів і систем, а також сприяла поліпшенню клінічної картини

Коментує науковий консультант Компанії Артлайф к.м.н. Наталя Шилова:

таблица

Вражаючими виявились результати використання комплексу «Енергіа» у додатковій терапії туберкульозу легень. Найбільш цінне в них збільшення ефективності лікування захворювання на тлі прийому комплексу. Справа в тому, що причиною зниження такої найчастіше служать різні побічні реакції протитуберкульозних препаратів. Так, деякі з них небезпечні для центральної нервової системи, у деяких - виражене побічна дія у вигляді шкірних реакцій (свербіж, висипання), порушення мінерального обміну (болі в м'язах, судоми). І практично всі протитуберкульозні препарати - токсичні, вони впливають на печінку, викликаючи лікарський гепатит. Такий широкий спектр побічних ефектів часом змушує замінювати ряд препаратів на інші, змінювати схеми терапії, що може призвести до зниження терапевтичного ефекту або до збільшення тривалості лікування. У цій ситуації дуже до речі доводиться прийом композицій з високим антиоксидантним потенціалом, таких як біоактивні комплекс «Енергіа», істотно зменшує токсичну дію лікарських засобів. Цей комплекс забезпечує надходження антиоксидантів (біофлавоноїдів, антиоксидантних ферментів: супероксідісмутази і каталази), що підтримують оптимальний рівень антиокислювальних процесів в організмі, які стримують токсичний вплив ліків. Крім того,
комплекс має потужний протекторний дією відносно власних антиоксидантних ресурсів, відновлюючи активність природних систем захисту від вільних радикалів. Додатковою перевагою комплексу «Енергіа» є те, що він нормалізує роботу основних регуляторних систем організму, покращує мікроциркуляцію і підвищує активність системи природної резистентності, яка відповідає за протимікробну захист. Все це сприятливо позначається на переносимості організмом складною і багато в чому агресивної протитуберкульозної терапії, покращуючи її результати.

Коментарі

ВВЕРХ