Семакс

семакс

Застосування препарату Семакс 0,1% в ранньому відновлювальному періоді ішемічного інсульту

Т. Я. Заєць, А. А. Потапова, В. В. Руднєва, І. В. Лобанова
"Кремлівська медицина. Клінічний вісник" № 2, 2001

Обстежені 48 хворих з ішемічним інсультом легкої та середньої тяжкості перебігу, у яких у відновлювальному періоді після інсульту застосовувався новий вітчизняний препарат "Семакс 0,1%". Семакс відноситься до регуляторних пептидів, характерною рисою цих біологічно активних речовин є висока ефективність і відсутність негативних наслідків. У малих дозах він є ендогенним регулятором функцій ЦНС, у великих дозах 250-300 мкг / кг чинить антигіпоксичну і нейротрофічні дію. Після проведеного куса лікування у всіх хворих спостерігалася позитивна динаміка за даними неврологічного статусу, ЕЕГ, КТ, а також РЕГ та УЗДГ. Побічних ефектів не відзначено.

Проблема лікування хворих з ішемічним інсультом залишається однією з найбільш актуальних і важких в сучасній неврології. До праці повертається не більше 20% хворих, що перенесли інсульт, причому 1 / 3 хворих інсультом складають люди працездатного віку [З]. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інсульт є провідною причиною інвалідизації залишилися в живих пацієнтів. В даний час в усьому світі інвалідами внаслідок інсульту є близько 30 млн. чоловік. Інвалідність не тільки різко знижує якість життя самих пацієнтів, але і лягає важким тягарем на членів їх сімей та осіб, які доглядають за ними. Наприклад, дослідження Framingham показало, що після інсульту 31% пацієнтів потребують сторонньої допомоги, 20% потребують палицях для ходьби та інших пристроях, що полегшують пересування, у 71% пацієнтів через 7 років після інсульту відзначаються порушення мови.

Хворі, які перенесли інсульт, потребують догляду в стаціонарі (15%) або інтенсивного домашнього догляду (30%), і багато (60%) відчувають труднощі у соціальній реабілітації [7].

Сучасні методи реабілітації таких хворих характеризуються обмеженою ефективністю, і багато хто з пацієнтів потребують до кінця життя сторонньої допомоги. Необхідний пошук нових методів лікування і підходів до реабілітації хворих, що перенесли інсульт, що дозволяють знизити рівень інвалідизації, перетворити їх на самообслужівающіхся осіб і повернути до близького до нормального способу життя. Тим більше, що інсульт "молодшає" і часто вражає людей у ​​працездатному віці, що істотно підвищує непрямі витрати держави на лікування.

При створенні нових лікарських препаратів дослідники все частіше звертаються до можливого використання внутрішніх, власних регуляторів організму людини. До таких сполук відносяться так звані регуляторні пептиди. В даний час пептиди представляють собою один з найбільш вивчених класів біологічно активних речовин. Характерною рисою пептидів є висока ефективність у малих дозах, швидкість настання ефекту та відсутність негативних наслідків [1].

В результаті тривалих досліджень і численних дослідів під керівництвом акад. І.П. Ашмаріна вченими Інституту молекулярної генетики РАН і МГУ ім. М.В. Ломоносова в якості лікарського засобу був розроблений "Семакс 0,1%". "Семакс 0,1%" - перший вітчизняний препарат ноотропний невиснажливого типу з групи ендогенних регуляторів функцій ЦНС - нейропептидів, є синтетичним аналогом фрагмента АКТГ 4-10 з амінокислотної послідовністю Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro. До 1990 р.

"Семакс 0,1%" пройшов передбачений правилами комплекс перевірочних випробувань на нешкідливість і був дозволений Фармкомітету для досліджень на добровольцях, а потім для першої фази клінічних випробувань. У 1993 р. він був дозволений для широкого застосування в якості лікувально-профілактичного ноотропного кошти. З початку 1991 р. проводяться все більш розширюються клінічні дослідження ефективності "Семакс 0,1%" при патологічних станах, пов'язаних з порушеннями мозкового кровообігу і різними інтелектуально-мнестичними розладами ЦНС, в НДІ неврології РАМН, на кафедрах психіатрії та нейрохірургії Військово-медичної академії і в Центрі вегетативної патології ММА ім. І.М. Сеченова [1].

У дуже малих дозах (3-30 мкг / кг) семакс є ендогенним регулятором функції ЦНС, має виражену ноотропною ефектом, збільшує адаптаційні можливості мозку; у великих дозах (150-300 мкг / кг) надає ангіопротектівное, антигіпоксичну і нейротрофічні дію. Семакс володіє спрямованим нейротрофическим і нейромодулірующім дією, що забезпечує його вплив на вогнищеві прояви інсульту. При ендоназально введенні препарат через 4 хв проникає через гематоенцефалічний бар'єр; період його напіврозпаду в організмі становить кілька хвилин, а терапевтична дія при одноразовому введенні - від 20 до 24 годин.

Найбільш ефективними є добові дози 12 мг у хворих з інсультом середньої тяжкості і 18 мг - важким інсультом при 5 і 10-денному курсі лікування (відповідно по 6 і по 9 мг 2 рази на добу; в одній краплі стандартного розчину міститься 0,05 мг активної речовини) [З]. У реабілітаційному лікуванні дози становлять 2,5-5 мг на добу протягом 5-10 днів, як стимулятора розумової працездатності семакс застосовується в дозі 0,2 мг (0,2 мл розчину) інтраназально 1 раз на добу.

Нами проведено обстеження 48 хворих, у яких в терапії застосований семакс в ранньому відновлювальному періоді середнього ступеня тяжкості і легкого ішемічного інсульту (27 жінок, з яких 14 були у віці 40-60 років і 13 - старше 60 років, 21 чоловік, з яких 8 були у віці 40-60 років і 13 старше 60 років). Полушарние інсульти перенесли 26 хворих, стовбурові - 22. Контрольну групу склали 20 осіб, яким у ранньому відновлювальному періоді ішемічного інсульту проводилася комплексна максимально уніфікована терапія, що включає судинні, антиагреганти препарати, ЛФК, фізіотерапію, голкорефлексотерапії без включення нейропротектівних препаратів.

Пацієнтам з ішемічним інсультом на фоні комплексної терапії вводили семакс у дозі 3 мг на добу (по 5 крапель у кожну ніздрю кожні 2 години 6 разів на добу) протягом 10 днів. Порівняльний аналіз проводили до і після лікування. Всім хворим було проведено всебічне загальне соматичне, клініко-неврологічне обстеження, електроенцефалографія, реоенцефалографія, ехоенцефалоскопіі, ультрозвукова доплерографія, Р-300, огляд окуліста, психолога до початку застосування семакс і після, КТ головного мозку (КТ в динаміці проведено 39 хворим), тим хворим, у яких відновлення неврологічного дефіциту відбулося повністю (9 осіб), КТ в динаміці не проводилася.

У всіх хворих з ішемічним інсультом після проведення курсу лікування відзначена позитивна динаміка в неврологічному статусі у вигляді зникнення і значного зменшення головного болю, у переважної більшості хворих (36 осіб) - зменшення мнестичних порушень, збільшення обсягу оперативної пам'яті, регресу неврологічного дефіциту.

У всіх хворих з легким перебігом інсульту (22 особи) стабільний регрес вогнищевої симптоматики проходив значно швидше, ніж у контрольній групі, в середньому в 2 рази. З них у 9 хворих (усі раніше перенесли полушарние інсульти) відновлення рухових порушень відбулося повністю.

У хворих, які раніше перенесли інсульт середнього ступеня тяжкості, також відзначено позитивний вплив семакс на відновлення втрачених функцій. У 19 хворих констатовано хороше відновлення функцій (значне зменшення вираженості гемипарезов при полушарних інсультах і зменшення запаморочень, регрес бульбарного синдрому при стовбурових інсультах), у 7 хворих відмічені мінімальні покращення в неврологічному і нейропсихологическом аспектах.

За даними ЕЕГ відзначено зменшення вираженості змін біоелектричної активності мозку, дисфункції стовбурових структур, зниження потужності повільно-хвильової активності. Менш чітка позитивна динаміка простежується за даними РЕГ, Ехо-ЕС і УЗДГ. За даними КТ головного мозку позитивна динаміка у вигляді зменшення вогнища ішемічного інсульту відзначена у всіх хворих з інсультами в каротидному басейні (в контрольній групі КТ, проведена в аналогічні терміни, виявила позитивну динаміку лише у половини хворих) та у 10 хворих при стовбурових інсультах, без динаміки - у 12 хворих (в контрольній групі позитивна динаміка відмічена у десятої частини хворих).

Таким чином, включення семакс в комплексну терапію раннього відновного періоду ішемічного інсульту зробило позитивний ефект у 100% хворих з легким перебігом ішемічного інсульту (22 особи), у 73% хворих з інсультом середнього ступеня тяжкості (19 осіб), мінімальний позитивний ефект відзначений у 27 % (7 осіб). Причому хороша позитивна динаміка відзначена у всіх хворих, які перенесли інсульт півкульний, у 68% (15) хворих, які перенесли ішемічний інсульт стовбурової локалізації, а у 32% (7) отримано задовільний або сумнівний результат.

У жодного хворого не було відзначено небажаних побічних ефектів або негативної динаміки.

Література
1. Ашмарин І.П., Незавібатько В.М. и др. / / Журнал вищої нервової діяльності. - 1997. - Т. 47. - № 2. - С. 420-430.
2. Ашмарин І. П.. Каменський А.А, Шелехов С.Л. / / Доповіді АН СРСР. - 1978. - Т. 240. - № 5. - 1245 с.
3. Вісник практичної неврології. - 1999. - № 5.
4. Гусєв Є.І., Скворцова В.І., Мясоєдов Н.Ф. и др. / / Журнал неврології і психіатрії. - 1997. - № 6. - С. 26-34.
5. Гусєв Є.І., Скворцова В.І. Медична карта стаціонарного хворого. - М, 1990. - С. 1-44.
6. Гусєв Є.І., Скворцова В.І., Насонов В.Л. та ін Судинні захворювання головного мозку. - С.-Пб., 1998.
7. "Інсульт. Практичне керівництво для ведення хворих ". - С.-Пб.: Політехніка, 1998.
8. "Судинні захворювання нервової системи" / За редакцією академіка АМН СРСР Є.В. Шмідта. - М.: Медицина, 1975.
9. Шмирьов В.І., Бірюльов Е.Н. / / Лікар. - 1999. - № 10 - С. 20-22.
10. Шмирьов В.І., Миронов Н.В. / / Клінічний вісник. - 1999. - № 1.
11. Шмирьов В.І., Миронов Н.В., Шестакова О.Г. та ін / / Матеріали науково-практичної конференції УНЦ МЦ Управління справами президента РФ. - М., 1998.
12. Allain H., Decombre R., Sajag В. et al. / / Stroke. - 1991. - Vol. 1, № 1. - С. 83-92.
13. Shemberg P. / / Neurology. - 1991. - Vol. 41. - P. 1867-1873.
14. H. Potaman V.N., Alfeeva L.Y. et al. / / Peptides. - 1993. - Vol. 14. - P. 491-495.

Коментарі

ВВЕРХ