Комплексна терапія оклюзійних захворювань артерій нижніх кінцівок з використанням біодобавок АРТ ЛАЙФ.

О.А. ІВЧЕНКО, І.Є. Найдьонова, СГМУ, ОКБ, м. Томськ
Облітеруючі захворювання артерій, незважаючи на значні успіхи сучасної ангіохірург, займають провідне місце в структурі інвалідизації та летальності населення розвинених країн (Покровський А.В., 1980; Князєв М.Д., 1980). Причиною хронічних захворювань оклюзійних абдомінального відділу аорти та її гілок в 85-90% випадків є атеросклероз (Савельєв В.С., 1970; Гаврилов О.К., 1984). Триваючий атеросклеротичний процес утворює так звані «багатоповерхові» стенози та оклюзії, включаючи артерії серця, головного мозку, внутрішніх органів черевної порожнини (Якушин Г.А., 1990; Бєлов Ю.В., 1991). Атеросклеротичний процес, який прогресує в організмі хворих, часто зводить «нанівець» результати хірургічного лікування (Покровський А.В., 1998). У хворих облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок вже при другого ступеня ішемії відбувається активація як тромбоцитарного, так і коагуляційного гемостазу, що розвивається на тлі депресії антикоагуляційного і фібринолітичного потенціалів. У цих хворих виявлена ​​виразна депресія більшості показників антикоагуляційного ланки (Балуда В.П. та співавт., 1980). З прогресувала ішемії наростають щільність фібрінтромбоцітарной структури згустку і депресія фібринолітичної активності. Дослідження в режимі «функціональних проб» дозволили виявити більш ніж у половини хворих з критичною ступенем ішемії зниження резервних можливостей системи гемостазу у вигляді декомпенсованого типу реакції і ймовірність переходу хронічного ДВС-синдрому в підгостру форму, що може значно ускладнити перебіг основного процесу. З урахуванням отриманих результатів цим хворим показана коррегирующая терапія системи гемостазу, спрямована на поліпшення реологічних властивостей крові для лікування латентної фази гиперкоагуляционной ДВС-синдрому. Згідно з існуючими уявленнями, основним принципом антитромботичної терапії при тромбоопасних ситуаціях повинно бути комплексний вплив на патологічні зміни в усіх ланках системи гемостазу.
Наявність хворих, резистентних до медикаментозного лікування, незадоволеність результатами корекції тромбоопасності окклюзионного атеросклерозу, протиріччя в питаннях антитромботичної терапії дозволили запропонувати до впровадження комплексний метод терапії з застосуванням в ході лікування біологічно активних добавок (БАД). Проліковано 25 пацієнтів з різним ступенем ішемії (2-4) з оклюзійними захворюваннями артерій нижніх кінцівок. Ці хворі в залежності від використаних методик антитромботичної терапії були розбиті на дві групи. У першу (контрольну) групу увійшли 12 хворих, у другу (основну) увійшли 13 пацієнтів. Всім хворим контрольної групи вводили трентал, реополіглюкін, актовегін. У другій групі до перерахованого лікування призначали біологічно активні добавки до їжі фірми АРТ ЛАЙФ: ВІТАМІН «Е» по 1 капсулі 2 рази на день, КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТІВ ПЛЮС по 1 таблетці 3 рази на день, НЕЙРОСТРОНГ по 1 таблетці 3 рази на день. Курс лікування становив 18 днів. Після завершення лікування 8 хворих (66%) контрольної групи відзначили зникнення болю в стопі, потепління кінцівок, збільшення толерантності до фізичного навантаження, збільшення відстані та тривалості ходьби без переміжної кульгавості. Решта четверо помітного поліпшення не мали.
В основній групі, де в комплекс лікування додатково були включені БАД, 11 пацієнтів (84%) відзначили зникнення болю в стопі, потепління кінцівок, збільшення толерантності до фізичного навантаження, збільшення відстані та тривалості ходьби без переміжної кульгавості. Двоє хворих поліпшення не відзначили.
При дослідженні системи гемостазу у хворих з декомпенсованим типом реакції статистично значущих змін не отримали ні в одній з груп. Інші дані зафіксовані у хворих з компенсованим типом реакції. У контрольній групі 3 спостережуваних (25%), за даними коагулограми, мали статистично значущі зміни АЧТВ (зниження на 15-20%); в основній групі 9 пацієнтів (73%) за цим показником мали статистично значущі зміни. У цій же групі у 7 хворих (53%) відмічено достовірне зниження агрегаційної активності тромбоцитів на 60-65% і значна активація фібринолізу.
Висновки:
1.В залежності від ступеня ішемії, хворі з окклюзіонньтмі захворюваннями артерій нижніх кінцівок мають два типи реакції на «манжеточное пробу»: декомпеісірованную і компенсовану.
2.Прімененіе біологічно активних добавок, як самостійно, так і в комплексі показано хворим з оклюзійними захворюваннями артерій нижніх кінцівок, які мають компенсований тип реакції на «манжеточное пробу».
3.Предложенная методика комплексного застосування БАД АРТ ЛАЙФ є ефективною не тільки для корекції розладів системи гемостазу, а й для пролонгування ремісії клінічних симптомів.

Коментарі

ВВЕРХ