Клінічна апробація БАД ГЕПАТОН 2

Е.І. Бєлобородова, зав. кафедрою терапії ФПК і ППС СГМУ, заслужений лікар РФ, д.м.н., професор, м. Томськ
Актуальність застосування біологічно активних добавок (БАД)
В останні роки стан здоров'я населення характеризується негативними тенденціями, що впливає на тривалість життя. Збільшення ряду захворювань обумовлено недостатнім споживанням харчових речовин (БАД). Зросли вимоги до медикаментозної терапії. Вона повинна володіти мінімальними побічними діями.
Пріоритетним напрямком у терапії багатьох захворювань внутрішніх органів є застосування препаратів рослинного походження - вони практично атоксічни, не надають шкідливої ​​дії щодо органів і систем організму.
При захворюваннях печінки вже на ранніх стадіях хвороби страждає жовчоутворення і жовчовиділення, порушуються всі види обміну речовин; знижується дезінтоксикаційна функція печінки, що відбивається на стані всього організму.
В останні роки безпечним методом лікування є використання біологічно активних добавок (БАД).
При захворюваннях печінки протягом багатьох років широко використовуються гепатопротектори рослинного походження: еплір, лохєїн, Максарьов та інші. Доведено їх висока терапевтична ефективність при токсичних гепатитах, особливо алкогольних, лікарських. Їх використовують у комплексній терапії при вірусних гепатитах.
Мета дослідження
Вивчити можливість використання, переносимості та оцінити ефективність біологічно активної добавки (біодобавки) ГЕПАТОН 2 у хворих із захворюваннями печінки та жовчних шляхів.
До складу даного препарату входять: солянка Холмове (екстракт); вітамін С; пижмо; глутамінова кислота; шипшина (плоди); вітамін А; глутатіон; селеніт натрію; володушка; вітамін Д3; ліпоєва і фолієва кислоти; кульбаба (корінь); вітамін В1 , D-біотин; Д-пантотенат кальцію; буряк сублімована; вітамін В2; метіонін; безсмертник; деревій (екстракт); вітамін Ве; лецитин; звіробій; м'ята перцева; вітамін B12; вітамін Е; лопух (корінь); цистеїн; вітамін РР .
Солянка Холмове має антиоксидантну дію, зменшуючи утворення і прискорюючи знешкодження токсичних речовин; сприяє відновленню клітинних мембран, нормалізує процес жовчовиділення; перешкоджає жировому переродженню печінки. Корисні властивості солянки холмової посилюються іншими складовими компонентами препарату.
Вітамін С, А, Е, РР, глутатіон мають антиоксидантну активність.
Буряк завдяки вмісту клітковини стимулює перистальтику кишечника, прискорюючи виведення токсичних речовин і шлаків з організму.
Лецитин, метіонін, вітаміни групи В, фолієва кислота - ліпотропні речовини, що сприяють відновленню мембран печінкових клітин і перешкоджають жировому переродженню печінки.
Пижмо, володушка, безсмертник, кульбаба, шипшина, м'ята, деревій підвищують утворення жовчі, зменшують її в'язкість, тим самим запобігаючи утворенню каменів у жовчному міхурі; покращують жовчовиділення, підвищуючи тонус жовчного міхура і знижуючи тонус жовчних шляхів. Крім того, деревій, звіробій, шипшина мають протизапальний ефект, а звіробій і м'ята спазмолітичну активність, корінь лопуха збільшує відкладення глікогену в печінці.
Матеріали та методи дослідження У даній роботі використані дані, отримані при обстеженні та спостереженні 64 хворих хронічним гепатитом, з них основну групу склали 30 хворих і групу порівняння 34 людини, яким раніше лікування БАД ГЕПАТОН не проводилося.
30 хворих основної групи отримували монотерапію ГЕПАТОН 2 по 2 таблетки (0,1) 3 рази на день під час їди.
Група порівняння отримувала монотерапію відомим фітогепатопротектором карсілом по 2 таблетки, в дозі 70 мг 3 рази на день під час їди.
Курс лікування в обох групах склав 4 тижні (30 днів).
Відповідно до сучасної класифікації хронічних гепатитів, запропонованої на Всесвітньому конгресі гастроентерологів у м. Лос-Анджелесі в 1994 р., у пацієнтів обох груп діагностували хронічний гепатит помірного ступеня активності, алкогольної етіології та у 10 з них як основний, так і групи контролю був виявлено гепатит вірусної етіології. Середній вік за групами склав 30,62 ± 0,98 року з давністю захворювання 3,61 ± 0,6 року. Групи були порівнянні за статтю, віком і давності захворювання. Постановка діагнозу хронічного гепатиту проводилася відповідно до сучасних вимог і включала виявлення етіології, ступеня активності і стадії захворювання. Методи обстеження включали в себе, крім загальноклінічних, наступні: біохімічне дослідження крові на визначення показників печінкових функцій (визначення трансаміназ АЛТ, АСТ, білірубіну прямого і непрямого, лужної фосфатази, глута-мінтранспептідази, холестерину, (бета-ліпопротеїдів, цукру, сечової кислоти, загального білка і його фракцій), визначення серологічних маркерів вірусних гепатитів (В, С); дуоденальне зондування з визначенням у міхурово жовчі основних біліарних ліпідів (жовчних кислот, фосфоліпідів, холестерину); ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з визначенням обсягу та скорочувальної здатності жовчного міхура ; гепатобілісцінтіграфія (з радіофармпрепаратів технецием 99т); пункційну біопсію печінки (за показниками).
Клінічна характеристика хворих У більшості хворих - 83% основної і у 82% групи контролю - відзначалися слабкість, підвищена втомлюваність; у третини хворих відзначалося зниження апетиту (34% у групі контролю), втрата у вазі була у двох в основній та у трьох хворих в групі контролю. Тяжкість у правому підребер'ї відзначалася у 40% хворих в основній та у 42% в групі контролю, біль у правому підребер'ї відзначалися у третини хворих основної групи (27%) і у29% в групі контролю, гіркота в роті і непереносимість жирної їжі у 50% хворих основної та у 42% у контрольній групі, желтушность склер відзначалася у 7% основної та у 6% групи контролю.
У переважної більшості хворих відзначалася гепатомегалія (у 87% основної і 88% контрольної групи), болючість при пальпації печінки відзначалася у 57% хворих основної та у 59% групи контролю. Консистентним печінки була м'яка у 2 / 3 хворих основної (63%) і у 62% контрольної групи, плотноватая - у 30% хворих обох груп.
За біохімічним тестам виділися цитологічний, холестатичний, мезенхіальний, запальний, синдроми. В основній групі цитолітичним синдром був виявлений у більшості хворих - АЛТ була вищою за норму в 1,9 рази, в групі контролю - в 1,6 рази. Приблизно у половини обстежених пацієнтів була гіпербілірубінемія - в основній групі за рахунок непрямої фракції (підвищення прямого білірубіну відзначено в 17% випадків), а в групі контролю - у 12%. У цих хворих відзначалося підвищення ЩФ, ГТП, а також рівня холестерину і бета-ліпопротеїдів, що відображають холестатичний синдром, приблизно у такої ж кількості пацієнтів (19%) основної та у 12% в групі контролю.
Продукти перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) були тісно пов'язані з синдромом цитолізу та малонового діальдегіду, перевищуючи норму в 1,9 рази в обох групах. Диффузность пошкодження печінки підтверджувалася за даними УЗД печінки. З метою вивчення стану поглотительно-видільної функції печінки і жовчних шляхів 8 пацієнтів основної і 10 пацієнтам групи контролю проводилася динамічна гепатобілісцінтіграфія в сцинтиляційне камері «Siemens» з багатоканальним аналізатором і комп'ютером. Використано радіофармпрепарати мічений 99m Те-НIDА, що володіє вираженою здатністю до селективного накопичення в гепатоцитах. Вираховувалися наступні параметри: час максимального накопичення РФП в печінці (Тmах печінки), час напіввиведення РФП з печінки (Т1 / 2 вив. Печінки), час початку надходження РФП в жовчний міхур (Т поч. Віз. Жел. Пуз) і швидкості початку надходження РФП в жовчний міхур.

Результати та їх обговорення
В процесі застосування БАД АРТ ЛАЙФ ГЕПАТОН 2, починаючи з 4-5 дня, знижувалися суб'єктивні ознаки порушення функції печінки і ступінь їх вираженості. Помітно зменшувалася вираженість диспепсичних явищ і астенічного синдрому, відновлювався регулярний стілець, зменшувалися відчуття важкості і хворобливі відчуття в правому підребер'ї і епігастрії. Максимум клінічного ефекту від терапії БАД ГЕПАТОН 2 відзначений до кінця 1-го тижня, який підтримувався в наступні 2-3 тижні спостереження практично у всіх хворих.
Максимальний ефект при лікуванні карсілом досягався дещо пізніше (до кінця 3-го тижня).
Зазначалося виражений позитивний дію БАД ГЕПАТОН 2 на астенічний і диспепсичний синдроми, що проявлялося в повній відсутності скарг на слабкість, стомлюваність, непереносимість будь-якої їжі, гіркоти у роті після двотижневого терміну лікування. Практично у всіх пацієнтів покращувався апетит, і відзначалася надбавка у вазі. У групі порівняння збереглися гіркота в роті, нудота, знижений апетит і скарги на головний біль.
У процесі лікування відзначена позитивна динаміка в об'єктивному статусі.
Перш за все, зменшилася болючість печінки, а також її щільність.
У групі контролю після лікування карсілом частіше зберігалися збільшені розміри печінки, її болючість при пальпації.
Під дією ГЕПАТОН 2 помітно зникала жовтяничність шкіри та склер, а в групі порівняння синдром жовтяниці зменшився у всіх хворих, проте субіктерічность склер збереглася у всіх випадках.
Розміри печінки зменшувалися у всіх хворих після лікування ГЕПАТОН 2.
У групі порівняння гепатомегалія зберігалася у 7 пацієнтів (40%).
Ретельний контроль над хворими в процесі лікування не виявив посилення наявних скарг або появи нових, погіршення об'єктивної симптоматики.
При вихідному дослідженні зміни основних біохімічних показників крові, що виражався диспротеинемией, підвищенням рівня ферментів (АЛТ, АСТ) - на тлі прийому ГЕПАТОН 2 редукція основних лабораторних синдромів відзначена вже до кінця другого тижня, але після проведення повного курсу лікування ГЕПАТОН 2 (тобто до кінця місяця), дія цих препаратів було більш ефективним. Активність АЛТ знизилася в 2,4 рази, в той час як у групі контролю - тільки у 1,76 рази. Показники ЩФ і ГТП знизилися в 1,5 рази, загальний білірубін в 1,68 рази, в той час як після прийому карсила - відповідно в 1,24 і 1,38 рази. Це говорить про наявність у БАД АРТ ЛАЙФ ГЕПАТОН 2 антіцітолітіческого і антіхолестатіческого дії, що є цінним властивістю, тому що за даними деяких авторів, гепатопротектори підсилюють синдром холестазу.
Важливо відзначити, що позитивна динаміка лабораторних даних була більш виражена на прийом ГЕПАТОН 2 при гепатиті алкогольної етіології, ніж при вірусної.
ГЕПАТОН 2 знижують рівень гамма-глобулінів в 1,6 рази, вміст Циков достовірно знижувався як у групі отримували ГЕПАТОН 2, так і в групі порівняння (карсил). Отримані результати показували позитивний вплив БАД ГЕПАТОН 2 на мезенхіально-запальний синдром. В цілому відзначено достовірне підвищення загального білка як на тлі лікування ГЕПАТОН 2, так і в групі порівняння, що говорило про посилення білково-синтетичної функції печінки під впливом досліджуваних препаратів. Контрольні аналізи крові на наявність малонового альдегіду (через 2 і 4 тижні) показали, що ГЕПАТОН 2 має виражену здатність гальмувати процеси перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в порівнянні з карсілом. Відзначено, що рівень МДА після лікування ГЕПАТОН 2 у пацієнтів з гепатитом алкогольної етіології знизився в 1,5 рази, в той час як у контролі в 1,05 рази.
Позитивна динаміка сонографічного картини печінки у пацієнтів після лікування ГЕПАТОН 2 полягає у зменшенні розмірів печінки і поліпшенні її ехоструктури.
За даними УЗД можна було судити і про поліпшення скорочувальної здатності жовчного міхура на підставі позитивної динаміки його обсягу, у зв'язку з поліпшенням колоїдних властивостей жовчі. Під дією ГЕПАТОН 2 це поліпшення було явним - розміри жовчного міхура нормалізувалися у всіх 10 хворих, крім того, значно зменшилося явище сладжування жовчі. Позитивні зрушення істотного характеру відзначені при застосуванні ГЕПАТОН 2 в стані жовчовидільної системи, що говорило про його вираженому жовчогінний ефект. Так, початок візуалізації жовчного міхура (за даними гепатобілісцінтіграфія) - Тнач.віз.жел.пуз. наступало значно раніше у переважної більшості хворих. Після лікування середній показник Тпоявл. жел. пуз. достовірно підвищувався у половини хворих. Відзначено явне скорочення Тmах жел.пуз. практично у всіх хворих. Його середні показники наближалися до нормативних, що говорило про поліпшення концентраційної функції жовчного міхура.
Що ж до групи порівняння, то середній показник ступеня спорожнення жовчного міхура залишався зниженим.
Вивчення холатообразующей функції печінки (з визначенням у міхурово жовчі фосфоліпідів, жирних кислот, білірубіну) показало, що після курсового (чотиритижневого) лікування найбільш значущим було збільшення фосфоліпідів (в 1,9 рази) у 80% хворих. Концентрація жовчних кислот зросла в 1,8 рази, а холестерину в 1,6 рази, хоча повної нормалізації ці показники не досягли.
Висновки
1. БАД АРТ ЛАЙФ ГЕПАТОН 2 - ефективна підтримка для печінки, створена на основі екстрактів трав, що включає фітогепатопротектори, жовчогінні трави, комплекс вітамінів і екстрактів трав, що володіють спазмолітичною дією.
2. БАД АРТ ЛАЙФ ГЕПАТОН 2 має гепатопротекторну активністю у хворих на хронічний гепатит вірусної і алкогольної етіології.
3. При курсовому застосуванні ГЕПАТОН 2, починаючи з другого тижня, робить більш виражений терапевтичний ефект у порівнянні карсілом:
- Повністю усуває або послаблює клінічні прояви захворювання;
- Позитивно впливає на функціональний стан печінки, покращуючи белковосінтетіческой, поглинальну і видільну функції, купируя і послаблюючи вираженість основних синдромів: цитолітичну, холестатичного і мезенхіально-запального.
4. БАД АРТ ЛАЙФ ГЕПАТОН 2 володіє вираженим жовчогінним ефектом, поліпшуючи холатообразующую функцію печінки і колоїдні властивості жовчі.
5. При курсовому застосуванні БАД АРТ ЛАЙФ ГЕПАТОН 2 надає більш виражене (в порівнянні з карсілом) інгібуючу дію на процеси ПОЛ.
6. Гепатозащітний ефект ГЕПАТОН 2 більш виражений при токсичному генезі гепатиту.
7. ГЕПАТОН 2 добре переноситься хворими і не викликає яких-небудь побічних ефектів.
Спосіб застосування: по 2 таблетці 3 рази на день до або під час їжі, тривалість курсу 4 тижні.
Підтримуюча доза: по 1 таблетці 2 рази на день 4 тижні.

Коментарі

ВВЕРХ