Біологічно активна добавка ПУЛЬМОКЛІНЗ фірми АРТ ЛАЙФ при гострих пневмоніях у дітей.

К.Ю, БЕЗРУКОВ, Державна медична академія, м. Чита
Проблема терапії гострої пневмонії у дітей належать до найбільш актуальних у сучасній педіатрії.
В даній роботі проводилося вивчення клінічного впливу біологічно активної добавки до їжі (БАД) ПУЛЬМОКЛІНЗ (виробництво компанії АРТ ЛАЙФ) при гострій пневмонії у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Діагноз встановлений на підставі клінічного, лабораторного та інструментального обстеження з обов'язковим рентгенологічним підтвердженням. Всього під спостереженням складалося 78 хворих дітей, з яких 32 додатково до загальноприйнятої терапії (антибактеріальна, симптоматична, фізіолікування) отримувала ПУЛЬМОКЛІНЗ по 1 таблетці 3 рази на день протягом 10 днів. Контрольну групу склали 46 дітей, які отримували тільки загальноприйняту терапію. Хворі порівнюваних груп не мали достовірних відмінностей за статтю, віком, ступеня тяжкості захворювання. Як показали клінічні дослідження, при гострій пневмонії у хворих, які отримували додатково в терапію ПУЛЬМОКЛІНЗ, швидше нормалізувалася гарячкова реакція, зникали симптоми інтоксикації, місцеві зміни у вигляді хрипів в легенях, відбувалася ліквідація вогнищ при рентгенологічному обстеженні. Але найбільш значний вплив препарату було відзначено на характер кашлю, який з перших днів ставав м'якшим і краще відкашлювався; і на больовий синдром в легенях, ліквідували на першу-другу добу використання БАД. Причому, поліпшення відзначено як при неускладнених, так і ускладнених формах захворювання.
Раніше було доведено, що при гострій пневмонії у дітей значно змінюються процеси антиоксидантного захисту та перекисного окислення ліпідів у лімфоцитах, що сприяє ушкодженню клітинних мембран. Порушення мембранних взаємодій провокує не тільки зниження неспецифічних факторів захисту, а й неспроможність імунної відповіді. Використання в комплексній терапії БАД ПУЛЬМОКЛІНЗ призводило до активації ферментативної антиоксидантного захисту. Після курсу лікування даним продуктом активність основного ферменту антиоксидантного захисту - супероксиддисмутази - значно зростала, досягаючи практично рівня здорових дітей.
Застосування БАД АРТ ЛАЙФ ПУЛЬМОКЛІНЗ також призводило до підвищення функціональної активності лімфоцитів крові за НСТ-тесту.
Застосування БАД дозволяє скоротити курс лікування антибактеріальними засобами, призводить до зниження термінів госпіталізації хворих.

Коментарі

ВВЕРХ