Лікування дисбактеріозу кишечника у хворих з виразковою хворобою з використанням біодобавок АРТ ЛАЙФ

В.І. ЗАЛЕВСЬКИЙ, І.В. КУШНІРЕНКО, А.В. Косинський, А.В. ФОМІН
Державна медична академія, м. Дніпропетровськ, Україна

Для забезпечення здоров'я людини на оптимальному рівні велике значення має склад мікрофлори кишечника і стан динамічної рівноваги між нею і організмом господаря, тобто підтримання еубіоза кишечника. Дисбактеріоз кишечника, що виникає у 80-92% хворих на виразкову хворобу, значно посилюється при проведенні противобактериальной терапії з метою ерадикації Helicobacter pylori.
Широко застосовуються для відновлення нормального біоценозу кишечника відомі пробіотики (лінекс, йогурт, біфіформ, біфікол, біоспорин, ацідофілюс тощо) не завжди забезпечують повноцінне відновлення кишкової мікрофлори. Це пов'язано, по-перше, з тим, що на епітеліоцитах кишечника вводиться бактерія може закріпитися тільки тоді, коли її лектини збігаються з рецепторами адгезії епітелію. По-друге, багато пробіотики випускаються не в капсулах і схильні до руйнування травними соками в шлунку хворого. Тому проблема створення нових пробіотиків, що містять по кілька різних штамів бактерій, зберігає свою актуальність.
У цьому плані вигідно відрізняються біологічно активні добавки (БАД) АЦІДОБАК і БІФІДОБАК компанії АРТ ЛАЙФ. Нами проведено вивчення їх ефективності у відновленні нормального біоценозу кишечника у хворих на виразкову хворобу у фазі загострення, асоційованої з Helicobacter pylori.
Під спостереженням знаходилися 47 хворих віком від 18 до 59 років. З них чоловіків - 46, жінок - 13. Активність виразкової хвороби підтверджена ендоскопічно з дослідженням біоптатів шлунка на уреазний тест. У частини хворих (27 чоловік) визначалися в крові антитіла до НеПсоЬасгег ру! Оп. У всіх рівень їх був помітно підвищений і знаходився в межах 43-127 од. (При N = 20). При дослідженні калу на видовий і якісний склад мікрофлори встановлено, що у 43 хворих (91,4%) виявлено дисбіоз кишечника різного ступеня: у 17 - легкого, у 12 - другий та у 4 - третього ступеня.
Після проведення ерадикаційної терапії у більшості (34 хворих) дисбіотичні розлади посилилися. У 26 хворих вони досягли другого ступеня, у 13 - третьої та у решти 8 - першого ступеня. У 3 хворих вони виявилися системним ураженням Candida albicans всього шлунково-кишкового тракту, що супроводжувалося метеоризмом, нестійким стільцем, хворобливістю при пальпації товстої кишки, глосалгії.
Досліджувані хворі були розділені на 2 групи з пропорційним розподілом за тяжкістю дисбіозу.
Основна група (24 хворих) на наступний день після завершення ерадикаційної терапії отримувала АЦІДОБАК по 1 капсулі вранці і ввечері до їжі і БІФІДОБАК по 1 капсулі 1 раз на день, контрольна група (23 хворих) 3 рази на день приймала біфіформ по 2 капсули і хелат -форте по 30 крапель під час їди.
Застосування пробіотиків як в основній, так і в контрольній групі хворих давало суб'єктивне поліпшення на 4-7 добу: зникали метеоризм, розлади стільця, відчуття дискомфорту в животі.
Дослідження бактеріального складу калу показало, що до кінця 3-го тижня прийому АЦІДОБАКА і БІФІДОБАКА відновлення індігенной мікрофлори (лакто-і біфідобактерій) наступило у 18 хворих (75%), у осіб контрольної групи лише у 12 (56%). У решти хворих поліпшувався склад кишкової мікрофлори за рахунок зменшення Е.coli та її гемолізуючих і лактозонегативних форм, зниження кількості грибків, клостридій, синьогнійної палички.
Обстеження 5 хворих основної групи через 2 місяці показало, що біоценоз кишечника у них був нормальний. З 4 обстежених контрольної групи в одного відзначено зниження вмісту в калі біфідобактерій.
Таким чином, застосування пробіотиків АЦІДОБАК і БІФІДОБАК компанії АРТ ЛАЙФ у хворих з дисбіозом кишечника при виразковій хворобі, асоційованої з Helicobacter pylori, і брали противо бактеріальну терапію є досить ефективним засобом у відновленні нормального біоценозу кишечника.

Коментарі

ВВЕРХ