Про застосування біологічно активної добавки «Многолєт» фірми АртЛайф в загальноклінічної практиці.

М.М. ПЕТРОВА, Р.Ч. ЧИЛБАК-ООЛ, О.В. КУРСКОВА,
Красноярська державна медична академія.
Серед показань до призначення біологічно активної добавки Многолєт (компанії АРТ ЛАЙФ, м. Томськ) відмічені профілактика і комплексне лікування атеросклерозу; стресові стани; дисбактеріоз кишечника; проживання в екологічно несприятливих районах; хронічні запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та ін
Дослідження ефективності препарату проведено на базі терапевтичного відділення республіканської лікарні № 1 м. Кизила Республіки Тива у 60 хворих у віці від 20 до 60 років (середній вік 39,8 років). Курс лікування тривав 3 тижні, доза препарату 4 таблетки на день у два прийоми під час їжі. Серед обстежених було 12 чоловіків і 48 жінок. За нозологічними формами хворі розподілилися наступним чином: 20 хворих страждали ішемічною хворобою серця (ІХС), у 15 було діагностовано артеріальна гіпертонія, у 12 хворих був виставлений діагноз постміокардітіческого кардіосклерозу; ревматизмом страждали 5 хворих і 8 хворих проходили стаціонарне лікування з приводу дифузно-токсичного зобу .
Контрольну групу склали 58 хворих аналогічного статі і віку. Розподіл хворих по нозологічних форм статистично не відрізнялося від основної групи. Хворі основної та контрольної групи отримували патогенетичну і симптоматичну терапію.
Клінічне обстеження хворих включало фізикальні методи, вимірювання артеріального тиску, запис електрокардіограми, біохімічний аналіз крові з контролем ліпідного спектра крові, рутинні методи - загальний аналіз крові та сечі.
В результаті проведеної терапії серед пацієнтів, які отримували БАД Артлайф многоліття, 80% відзначили поліпшення загального самопочуття, підвищення апетиту, нормалізацію стільця і ​​сну, стабілізацію артеріального тиску, у той час як в контрольній групі цей показник склав тільки 64%. Поліпшення процесів реполяризації на ЕКГ було відзначено на 16% вище в основній групі в порівнянні з контролем. Цікавий і той факт, що в цілому достовірно покращився ліпідний спектр крові в групі пацієнтів, що приймали многоліття, порівняно з контролем, за рахунок зниження показників загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності і підвищення рівня ліпопротеїдів високої щільності. Достовірного зміни показників тригліцеридів нами не відзначено.
Лейкоцитоз у периферичній крові і ШОЕ були нижчі в основній групі в порівнянні з контролем при виписці із стаціонару, хоча відмінності статистично незначущі.
Пацієнтами та лікарями не відмічено побічних ефектів від застосування многоліття, таких як алергічні реакції, диспепсичні розлади, еозинофілія в периферичній крові. На закінчення слід сказати, що БАД АРТ ЛАЙФ Многолєт може бути рекомендований нами при комплексному лікуванні перерахованих вище захворювань.

Коментарі

ВВЕРХ