Звіт про клінічну апробацію біологічно активної добавки Многолєт фірми АртЛайф в практиці лікаря геріатрії.

Е.В. Смолькін, Н.П. Краюшкін, СГМУ, м. Томськ
Мета досліджень: оцінка біологічно активної добавки до їжі БАД Артлайф Многолєт у хворих геріатричного віку - осіб старше 60 років.
Завдання дослідження: вивчення впливу БАД АРТ ЛАЙФ Многолєт на результати лікування хворих кардіологічного профілю та хворих із гастроентерологічною патологією.
Матеріали та методи дослідження
Біодобавка Многолєт (виробництво компанії АРТ ЛАЙФ) в якості біологічно активної добавки до їжі був призначений 10 хворим (з них 8 жінок і 2 чоловіків). Вік пацієнтів від 62 до 75 років. Для проведення дослідження були відібрані пацієнти, що страждають такими захворюваннями: у чотирьох - гіпертонічна хвороба, в одного ВПС, корельованих оперативним втручанням; у двох хворих переважали явища ЦВБ, у п'яти - захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ): хронічний холецистит, хронічний коліт, з них у двох - аномалії розвитку кишечника - доліхосігма. (Діагноз встановлено після проведення рентгенологічного обстеження, колоноскопії.) Клінічно пацієнти пред'являли скарги на спонтанні болі в животі, метеоризм, схильність до закрепів до трьох днів, у зв'язку з чим доводилося вдаватися до прийому проносних препаратів. Стаж захворювань становив від 5 до 20 років.
У загальному аналізі крові, сечі, біохімічному аналізі крові змін не було.
Діагнози встановлені на підставі клінічної картини, анамнестичних даних і результатів параклінічного обстеження.
Пацієнти приймали препарат незалежно від прийому їжі, по 1-2 таблетки на добу протягом 15-30 днів.
Через два тижні від початку прийому препарату три пацієнти відзначили поліпшення загального самопочуття: зменшилися слабкість, млявість, підвищилася працездатність. У хворих з патологією ШКТ на другий день нормалізувався стілець, зникли явища здуття живота, бурчання, біль. У двох хворих стан без динаміки.
Під час прийому біологічно активної добавки до їжі Многолєт побічних явищ не виявлено.
Лабораторні показники в межах норми.
Гемодинаміка стабільна.
Висновок: враховуючи вищевикладене, можна рекомендувати БАД АРТ ЛАЙФ Многолєт як профілактичний засіб для поліпшення якості життя, нормалізації функції шлунково-кишкового тракту пацієнтам старших вікових груп.

Коментарі

ВВЕРХ