Головна : Новини

Золота хвиля успіху

, 23:25
0 3010

Золота хвиля успіху компанії Артлайф

5 листопада в Новосибірську пройшов перший марафон «Золота хвиля успіху 2011 - 2012». Захід зібрав 250 учасників з Барнаула, Кемерово, Красноярська, Челябінська, Кургану. Як і минулого року, серія марафонів логічно підхоплює і продовжує вектор розвитку Партнерської мережі заданий на головній події року «Золотому Фестивалі Успіху 2012».

Основним лейтмотивом нової Хвилі став курс на розвиток технологій ефективного продажу. На заході Лідерами Артлайф були представлені бізнес - інструменти, що вже зарекомендували себе як засіб ефективної роботи в різних регіонах.

Системний підхід до пропозиції бізнесу, представлення компанії, принципи турбо - переконання продемонструвала Партнер Компанії в статусі Президент, Тетяна Зоріна у своїй презентації «Бізнес як система». Популярна і ефективна технологія побудови бізнесу через косметичні Майстер клас стає інструментом все більшої кількості Партнерів Артлайф. Про свій метод роботи з косметикою розповіла Віра Снігірьова, президент, м. Сіверськ. Ще один ефективний метод роботи, через максимально ефективно можна вибудовувати роботу з клієнтами зовсім різних соціально - цільових аудиторій - Клубна система. Тематика роботи клубів може бути сама різнопланова. Сьогодні в багатьох регіонах завдяки Партнерам Артлайф функціоную клуби здорового харчування, схуднення, жіночого здоров'я. Не виняток і Сибірський регіон. Про те, як поставити роботу в цьому напрямку, про перевагу клубного підходу розповіла Віра Недоросткова, Діамантовий Директор Новосибірська.

Сьогодні всім тим Партнерам, які хочуть переламати своє життя, хочуть по-справжньому ефективно працювати і будувати бізнес, а можливо це тільки через активізацію продажів, Компанія готова запропонувати саму різнопланову підтримку. Нові лінійки високо ліквідного продукту, насамперед косметичні лінії які презентувала на заході начальник відділу маркетингу Тетяна Строєва. Нові навчальні заходи, спрямовані на збільшення ефективності офісних продажів, підготовку професіоналів по роботі з косметикою.
Тренінги з продажу від фахівців найвищого рівня.

Стрижневою частиною Марафону став тренінг «10 секретів успішних продажів», який провів один з десяти найвідоміших бізнес-тренерів - Радмило Лукич. Потрапити на тренінги Лукича - мрія будь-якого амбітного менеджера з продажу, бізнесмена, орієнтованого на особистісний та професійний ріст. Однак через насичений графік фахівця, пов'язаного зі співробітництвом з великими корпораціями, такими як COCA-COLA, MICROSOFT, УРАЛСИБ, «Росбанк», DE'LONGHI, останнім часом представникам регіонального бізнесу це стало практично неможливо.

Розуміючи необхідність навчання Партнерів висококласними, досвідченими тренерами, а Радмило Лукич до тренерської діяльності керував продажами у відомих компаніях, у тому числі в російському представництві гіганта Силіконової долини «Oracle», Компанія досягла домовленості з фахівцем на проведення 7 тренінгів.

Класичний тренінг «10 секретів успішних продажів» був перероблений враховуючи специфіку мережевого бізнесу та особливостей продукту Артлайф. І ось в Новосибірську вперше автор і розробник методик продажів великим клієнтам, організації процесу продажів і психологічної підготовки продавців працював для Партнерів Компанії.
Переконаний прихильник теорії, що великим продавцем не обов'язково народитися - великим продавцем реально стати в процесі навчання і роботи, Радмило Лукич розповів про ефективні інструменти в області продажів, які дозволяють знаходити підхід до будь-якого клієнта. Бізнес-тренер, за відгуками Партнерів, повністю розкрив «анатомію продажів» і показав, як перетворити продажу в свято і для покупця і для продавця.

Попереду Марафони «Золота Хвиля Успіху» ще в 6 регіонах Росії, Казахстану та Україні. Отримати нову інформацію від Компанії, нові знання, попрацювати з бізнес - тренером зі світовим ім'ям є у кожного Партнера Артлайф, який бачить своє майбутнє разом з Артлайф. Сподіваємося що Лідери, які привезуть своїх Партнерів на Марафони, не залишаться байдужими глядачами, і поділяться зі сцени оптом роботи в своїх регіонах. Нагадуємо, що за підсумками року на Лідерському бізнес форумі, краща з впроваджених технологій щодо стимулювання обсягів продажів буде удостоєна спеціальної номінацією - «Технологія року», а її власник отримає нагороду на Ювілейному Фестивалі Успіху 2012!

10.11.2011
"Золотая волна успеха". Старт дан!
5 ноября в Новосибирске прошел первый марафон «Золотая волна успеха 2011 - 2012». Мероприятие собрало 250 участников из Барнаула, Кемерово, Красноярска, Челябинска, Кургана. Как и в прошлом году, серия марафонов логически подхватывает и продолжает вектор развития Партнерской сети заданный на главном событии года « Золотом Фестивале Успеха 2012».

Основным лейтмотивом новой Волны стал курс на развитие технологий эффективных продаж. На мероприятии Лидерами Артлайф были представлены бизнес – инструменты, уже зарекомендовавшие себя как средство эффективной работы в различных регионах.

Системный подход к предложению бизнеса, представления компании, принципы турбо – убеждения продемонстрировала Партнер Компании в статусе Президент, Татьяна Зорина в своей презентации «Бизнес как система». Популярная и эффективная технология построения бизнеса через косметические Мастер класс становится инструментом все большего количества Партнеров Артлайф. О своем методе работы с косметикой рассказала Вера Снигирева, президент, г. Северск. Еще один эффективный метод работы, через максимально эффективно можно выстраивать работу с клиентами совершенно разных социально – целевых аудиторий - Клубная система. Тематика работы клубов может быть самая разноплановая. Сегодня во многих регионах благодаря Партнерам Артлайф функционирую клубы здорового питания, похудения, женского здоровья. Не исключение и Сибирский регион. О том, как поставить работу в этом направлении, о преимуществе клубного подхода рассказала Вера Недоросткова, Бриллиантовый Директор Новосибирска.

Сегодня всем тем Партнерам, которые хотят переломить свою жизнь, хотят по-настоящему эффективно работать и строить бизнес, а возможно это только через активизацию продаж, Компания готова предложить самую разноплановую поддержку. Новые линейки высоко ликвидного продукта, прежде всего косметические линии которые презентовала на мероприятии начальник отдела маркетинга Татьяна Строева. Новые обучающие мероприятия, направленные на увеличения эффективности офисных продаж, подготовку профессионалов по работе с косметикой.
Тренинги по продажам от специалистов самого высокого уровня.

Стержневой частью Марафона стал тренинг «10 секретов успешных продаж», который провел один из десяти самых известных бизнес -тренеров – Радмило Лукич. Попасть на тренинги Лукича – мечта любого амбициозного менеджера по продажам, бизнесмена, ориентированного на личностный и профессиональный рост. Однако из-за насыщенного графика специалиста, связанного с сотрудничеством с крупными корпорациями, такими как COCA-COLA, MICROSOFT, УРАЛСИБ, «РОСБАНК», DE’LONGHI, в последнее время представителям регионального бизнеса это стало практически невозможно.

Понимая необходимость обучения Партнеров высококлассными, опытными тренерами, а Радмило Лукич до тренерской деятельности руководил продажами в известных компаниях, в том числе в российском представительстве гиганта Силиконовой долины «Oracle», Компания добилась договоренности со специалистом на проведение 7 тренингов.

Классический тренинг «10 секретов успешных продаж» был переработан учитывая специфику сетевого бизнеса и особенностей продукта Артлайф. И вот в Новосибирске впервые автор и разработчик методик продаж крупным клиентам, организации процесса продаж и психологической подготовки продавцов работал для Партнеров Компании.
Убежденный сторонник теории, что великим продавцом не обязательно родиться – великим продавцом реально стать в процессе обучения и работы, Радмило Лукич рассказал об эффективных инструментах в области продаж, которые позволяют находить подход к любому клиенту. Бизнес-тренер, по отзывам Партнеров, полностью раскрыл «анатомию продаж» и показал, как превратить продажи в праздник и для покупателя и для продавца.

Впереди Марафоны «Золотая Волна Успеха» еще в 6 регионах России, Казахстана и Украины. Получить новую информацию от Компании, новые знания, поработать с бизнес – тренером с мировым именем есть у каждого Партнера Артлайф, который видит свое будущее вместе с Артлайф. Надеемся что Лидеры, которые привезут своих Партнеров на Марафоны, не останутся безучастными зрителями, и поделятся со сцены оптом работы в своих регионах. Напоминаем, что по итогам года на Лидерском бизнес форуме, лучшая из внедренных технологий по стимулированию объемов продаж будет удостоена специальной номинацией – «Технология года», а ее обладатель получит награду на Юбилейном Фестивале Успеха 2012!
Автор: Artlife
ОЦІНИТИ НОВИНУ
2 (голосів: 4)

Читайте також:


Коментарі

ВВЕРХ